Solkraftverk

Börja utnyttja den förnybara solenergin hemma och i företagsfastigheter. Vi planerar ett solkraftverk som passar dina behov och vi levererar smarta kraftverk med högklassiga produkter enligt nycklarna i handen -principen.

Vi samarbetar med den största leverantören av solkraftverk i Finland. Med vår erfarenhet får du en mycket underhållsfri lösning med bästa möjliga avkastning.

GEF solpaneler är tillverkade för finländska förhållanden och de har det bästa förhållandet mellan kvalitet och pris på marknaden. Med panelerna kan du börja utnyttja förnybar solenergi. Vi kartlägger dina behov, installerar panelerna och övrig utrustning som behövs i kraftverket samt ger anvisningar om kraftverkets drift och underhåll.

Med effektiva solpaneler och ett funktionellt solkraftverk sparar du in på elräkningen och höjer värdet på din fastighet. Solenergin är en ständigt förnybar naturresurs. Den är helt helt utsläppsfri och därför det renaste sättet att producera energi.

I alla våra leveranser ingår ett installationssystem av hög kvalitet. Systemet håller i årtionden.