Vi har som kunder bl.a. industriföretag, byggentreprenörer, bostadsaktiebolag och disponenter samt privatpersoner och olika samfund. Vi har varit med om att förverkliga talrika objekt under årens lopp. Här följer några exempel på våra projekt: