Vi har som kunder bl.a. industriföretag, byggentreprenörer, bostadsaktiebolag och disponenter samt privatpersoner och olika samfund. Vi har varit med om att förverkliga talrika objekt under årens lopp. Här följer några exempel på våra projekt:

Boe Gård, Borgå

Elinstallationer och elunderhåll i femton års tid på Boe Gård i Borgå.