Garantivillkor

Produkten omfattas av tillverkarens garantivillkor, om sådana är tillgängliga.
Det är viktigt att notera att eventuell skada på produkten inte nödvändigtvis beror
på felaktig installation. Därför täcker garantin endast själva produkten och
inkluderar inte installationen.

Som en extra kostnadsfri bonusservice erbjuder vi under 12 månader från
installationsdatum att byta ut alla felaktiga produkter utan arbetskostnader.

Efter ett år byter vi fortfarande ut alla produkter som omfattas av produktens
garanti, men normala serviceavgifter debiteras om skadan inte beror på felaktig
installation.

Oy El-Tech Ab
Kellokalliontie/Klockbergsvägen 43, 07130 ANDERSBÖLE
+358 400 464 720
posti@el-tech.fi
el-tech.fi