De nya takkronorna i Söderkulla kyrka

Söderkullan kirkon uudet kattokruunut
Vi installerade de nya takkronorna i Söderkulla kyrka i Sibbo år 2017.